hlavicka-lave-menu
hlavicka-prave-menu

Brhlovce
Skalné obydlia 

Unikátny komplex obytných a hospodárskych priestorov vytesaných priamo do sopečného podložia.

Skalné obydlia sa nachádzajú po celej obci Brhlovce, ale najlepšie ich vidno na uličke s názvom Šurda.

Ulička Šurda a priľahlé skalné obydlia sú dnes pamiatková rezervácia ľudovej architektúry, ktorú môžete navštíviť.

 

Prehliadka skalných obydlí

História obce Brhlovce

Najstaršou písomnou zmienkou je správa o osade Horné Brhlovce z roku 1245, ktorú vlastnili zemani z Brhloviec. V roku 1506 sú vlastníkmi Kálnayovci a v 16. storočí sa spomína aj vznik Dolných Brhloviec.

Miestne podložie z ľahko opracovateľných tufov a tufitov umožnilo obyvateľom využívať tieto priestory, vďaka príjemnej klíme aj k obytným účelom. Lokálna tradícia hovorí, že priestory v skalách boli využívané ako úkryty pri tureckých útokoch. Je možné, že tieto priestory boli obývané ešte v skoršom období. 

Obec je pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry. V dome číslo 142 na nachádza expozícia týchto skalných obydlí.

 

viac z histórie Brhloviec

Piknik - Víno, Jedlo a Baroko v BRHLOVCIACH

24. augusta 2024 so začiatkom o 13:00 hod.